RSS

Пријава испита

Максималан број испита, које ученик може пријавити у једном испитном року је 6.

За сваки испитни рок попуњава се испитна пријава и уз њу се прилажу оригинали уплатница. Испитну пријаву заједно са уплатницама можете послати поштом на адресу школе која се налази у контакт подацима или сами донети (спојити заједно) и убацити у сандуче које се налази испред службе за ванредне ученике.

Уз сваку испитну пријаву прилажете:

  • оригинал уплатницу за испите (обавезно за сваки рок)
  • оригинал уплатницу за консултативну наставу (обавезно за сваки рок)
  • оригинал уплатницу за школарину (на почетку сваког разреда)

Изглед правилно попуњене испитне пријаве (све податке у испитној пријави који су исписани црвеном бојом попуњава ванредни ученик).

uplatnica

Преузмите:

Жиро рачун и позив на број су исти за све уплате:

  • жиро рачун – 840-1590666-45
  • позив на број – 26121

У поље сврха уплате поред сврхе увек наведите за који образовни профил и за коју годину уплаћујете. На пример („Школарина ВМВ – 1“ или „Испити – ВМВ – 1„).

Како правилно попунити уплатницу можете погледати овде.

 

 

Затворено за коментаре.

 
%d bloggers like this: