RSS

Услови уписа

Услови за ванредно школовање после основне школе

За ученике који желе да се ванредно школују, а претходно су завршили само основну школу, од школске 2014/2015. године имају могућност да упишу било који од образовних профила. Школовање траје минимум три године, пошто се ради о стицању образовања.

Основни услов је да ученик има пуних 17 година живота.

Потребна документа за упис:

 • оверена копија сведочанства о завршеном основном образовању
 • извод из матичне књиге рођених
 • копија личне карте
 • лекарско уверење (за све железничке смерове – лекарско уверење извадити у железничкој болници у Новом Саду, Београду или Нишу)
 • лекарско уверење за „Б“ категорију (Техничара друмског саобраћаја – ако нема претодно положен возачки испит за „Б“ категорију)
 • лекарско уверење за „Б“ категорију (Техничара унутрашњег транспорта – ако нема претодно положен возачки испит за „Б“ категорију)
 • лекарско уверење за „Ц“ категорију (Возача моторних возила – ако нема претходно положен возачки испита за „Ц“ категорију)

Ученици који се упишу после основне школе су у статусу стицања образовања и за једну школску годину могу завршити само један разред. Такође, закључно са августовским испитним роком треба да положе све испите из разреда који су започели, у супротном ако не положе све испите, онда у следећој школској години могу да полажу само испите који су им преостали из претходне године.

Услови за ванредно школовање ученика који су тренутно редовни ђаци

Основни услов је да ученик има пуних 17 година живота.

Потребна документа за упис:

 • оверена копија сведочанстава о претходно завршеним разредима
 • извод из матичне књиге рођених
 • копија личне карте (ако поседује личну карту)

У колико ученик наставља ванредно исти образовни профил који је ишао и редовно, онда наставља од оног разреда где је прекинуо редовно школовање.

У колико ученик има жељу да настави ванредно школовање на образовном профилу који није похађао као редован ученик онда полаже разлику предмета за разреде које је завршио и наставља од оног разреда где је прекинуо редовно школовање.

Ученици који се у току редовног школовања пребаце на ванредно школовање у статусу су стицања образовања и за једну школску годину могу завршити само један разред. Такође, закључно са августовским испитним роком треба да положе све испите из разреда који су започели, у супротном ако не положе све испите, онда у следећој школској години могу да полажу само испите који су им преостали из претходне године.

Услови уписа за ученике који су претходно

већ завршили неку средњу школу

Услови уписа за железничке образовне профиле

(Машиновођа за маневре; Возовођа; Кондуктер у железничком саобраћају; Техничар техничко колске делатности; Техничар вуче; Транспортни комерцијалиста; Саобраћајно транспортни техничар)

Потребна документа за упис:

 • оверена копија дипломе и сведочанстава од претходно завршене школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • копија личне карте
 • лекарско уверење за жељени образовни профил (лекарски преглед обавити у железничкој амбуланти у Новом Саду, Београду или Нишу)

Услови уписа за образовни профил ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Потребна документа за упис:

 • оверена копија дипломе и сведочанстава од претходно завршене школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • копија личне карте
 • копија возачке дозволе (у тренутку завршавања школовања потребно је да имате минимум Б категорију и обављену обуку за Ц категорију)
 • лекарско уверење за „Ц“ категорију (ако ученик нема претходно положен возачки испита за „Ц“ категорију)

Услови уписа за остале образовне профиле III и IV степена

(Техничар друмског саобраћаја; Техничар унутрашњег транспорта; Наутички техничар (речни смер); Техничар ПТТ саобраћаја; Руковалац средствима унутрашњег транспорта)

Потребна документа за упис:

 • оверена копија дипломе и сведочанстава од претходно завршене школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • копија личне карте
 • лекарско уверење за „Б“ категорију (Техничара друмског саобраћаја – ако нема претодно положен возачки испит за „Б“ категорију)
 • лекарско уверење за „Б“ категорију (Техничара унутрашњег транспорта – ако нема претодно положен возачки испит за „Б“ категорију)

Услови уписа за V степен – Инструктор вожње

 • Да сте завршили једну од следећих школа:
 1. Возач моторних возила
 2. Техничар друмског саобраћаја
 3. Инжењер саобраћаја (виша школа)
 4. Дипломирани саобраћајни инжењер одсек за друмски и градски саобраћај
 • 2 године радног искуства
 • да поседујете возачку дозволу најмање 3 године
 • да имате најмање 23 године живота

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу
 • Извод из матичне књиге рођених

Услови уписа за V степен – Возач моторних возила – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Возач моторних возила“ и да са дипломом возача имате две године радног искуства у струци.

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу
 • Извод из матичне књиге рођених

Услови уписа за V степен – Техничар друмског саобраћаја – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Техничар друмског саобраћаја“ и да са том дипломом имате две године радног искуства у струци.

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу
 • Извод из матичне књиге рођених

Услови уписа за V степен – Техничар унутрашњег транспорта – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Техничар унутрашњег транспорта“ и да са том дипломом имате две године радног искуства у струци.

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Уверење о радном стажу
 • Извод из матичне књиге рођених

Услови уписа за V степен – Официр палубе – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Наутички техничар“ и да са том дипломом имате две године радног искуства у струци.

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу
 • Извод из матичне књиге рођених

Услови уписа за V степен – Саобраћајно транспортни техничар – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Саобраћајно транспортни техничар“ и да са том дипломом имате две године радног искуства у струци.

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу
 • Извод из матичне књиге рођених

Услови уписа за V степен – Техничар вуче – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Техничар вуче“ и да са том дипломом имате две године радног искуства у струци.

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу
 • Извод из матичне књиге рођених

Услови уписа за V степен – Техничар техничко колске делатности – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Техничар техничко колске делатности“ и да са том дипломом имате две године радног искуства у струци.

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу
 • Извод из матичне књиге рођених

 

Затворено за коментаре.

 
%d bloggers like this: